Άρθρο

Προσωπικά Δεδομένα

 

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Ενημερώνουμε τους χρήστες ότι το farmershop.gr δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με τους ακόλουθους όρους:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση παραγγελίας, είναι η έγγραφη και οικειοθελής γνωστοποίηση από τον χρήστη κάποιων προσωπικών στοιχείων.

Για τον λόγο αυτό, θα ζητηθούν: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).

Η συλλογή των στοιχείων αυτών, ως μοναδικό σκοπό έχει την εκτέλεση των παραγγελιών και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Το farmershop.gr σέβεται απόλυτα το απόρρητο των στοιχείων αυτών και ακολουθεί απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επίσης, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση προσωπικών δεδομένων ούτε σε γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων που συλλέγει, παρά μόνο κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης του χρήστη ή στην περίπτωση που επιβάλλεται από σχετικές διατάξεις νόμων ή από αρμόδια δημόσια αρχή.

Με την εκτέλεση παραγγελίας, ο χρήστης συμφωνεί με τους όλους τους όρους χρήσης, όπως αναγράφονται στο κάτω τμήμα της κάθε σελίδας με όνομα "Πληροφορίες & Όροι χρήσης". Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι:

Ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και δύναται να επικοινωνεί σχετικά με την εταιρεία στο τηλέφωνο 6944687903.

▲ Κορυφή