Προϊόντα

166,00 €

Υποβρύχια ηλεκτραντλία λυμάτων VTX 750F του οίκου HAPPY. Η αντλία αυτή είναι ιδανική για διακίνηση ακαθάρτων υδάτων και λυμάτων καθώς διαθέτει Vortex πτερωτή από...

5 646,00 €

Υποβρύχια ηλεκτραντλία γεωτρήσεων 6" SP 300-18 του οίκου HYDROTECH. Διαθέτει ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής, 18 πτερωτές από ανοξείδωτο...

4 379,00 €

Υποβρύχια ηλεκτραντλία γεωτρήσεων 6" SP 300-16 του οίκου HYDROTECH. Διαθέτει ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής, 16 πτερωτές από ανοξείδωτο...

3 446,00 €

Υποβρύχια ηλεκτραντλία γεωτρήσεων 6" SP 300-12 του οίκου HYDROTECH. Διαθέτει ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής, 12 πτερωτές από ανοξείδωτο...

2 953,00 €

Υποβρύχια ηλεκτραντλία γεωτρήσεων 6" SP 300-09 του οίκου HYDROTECH. Διαθέτει ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής, 9 πτερωτές από ανοξείδωτο...

2 715,00 €

Υποβρύχια ηλεκτραντλία γεωτρήσεων 6" SP 300-08 του οίκου HYDROTECH. Διαθέτει ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής, 8 πτερωτές από ανοξείδωτο...

Σελίδες

▲ Κορυφή